Za Valjevo iznad proseka

VALJEVO IZNAD PROSEKA - ekonomski razvijen, uređen i prosperitetan grad
Valjevo je grad sa bogatom tradicijom i kulturom, sa slavnom prošlošću na koju se ponosimo, ali želimo da postane grad budućnosti, i zalažemo se da se te želje ostvare u sadašnjosti:
- Moderan, razvijen, uređen i prosperitetan grad
- Grad koji nudu odlične uslove investitorima, ali u korist svojih građana
- Grad sa državnim univerzitetom, grad sporta i grad mladih
- Grad u kome kome se ostaje, u koji se vraća,
- Grad u koji se dolazi, turistički, ali i zbog dužeg i stalnog boravka.
- Grad sa uređenim ruralnim okruženjem, koje pruža idealne uslove za razvoj poljoprivrede

Konkretni ciljevi
- Nastavak duplih traka i povezivanje sa koridorom 11
- Razvijen industrijski park u okviru industrijske zone
- Državni univerzitet
- Hala sportova i mali rekretaivni tereni
- Zatvoren bazen
- Razvijene i promovisane turističke atrakcije
- Uređene u održavane ulice i kvalitetni seoski putevi
- Razvijeni kapaciteti na Divčibarama
- Akva siti podnožju brane Stubo – Rovni


I još puno toga. Molimo Vas, predložite i Vi.

Predloge pošaljite na našu mejl adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kako da se to ostvari???

Umesto raštimovanog orkestra sastavljenog po partijskim kvotama, treba nam gradska reprezentacija sastavljena od:
- onih koje preporučuju:
- i rezultati,
- i znanje,
- i iskustvo,
- i stručnost,
- i kreativnost,
- i inovativnost,
- ali i od mladih, novih, kvalitetnih ljudi, koji imaju viziju i znaju kako da je ostvare
- od svih nas koji volimo Valjevo.


ZALAŽEMO SE ZA


PRIVREDA

- Podrška lokalnim preduzetnicima.

- Stvaranje povoljnijih uslova za strane investicije.

- Direktni angažman na privlačenju stranih investitora.

- Razvijanje industrijskog parka u okviru industrijske zone.

 

INFRASTRUKTURA

- Nastavak duplih traka i povezivanje Valjeva sa koridorom 11.

- Stvaranje pristupačniijeg okruženja, sa dostupnim uslugama za sve stanovnike.

- Uređene u održavane ulice i kvalitetni seoski putevi.

- Izgradnja mreže seoskih vodovoda.

 

UPRAVA

- Depolitizacija i profesionalizacija gradske uprave.

- Reorganizacija odeljenja uprave u cilju izgradnje efikasnog javnog servisa u službi građana.

- Podsticanje partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora.

 

OBRAZOVANjE

- Podizanje standarda nastave u školama.

- Posebna briga za razvoj kulturnih, naučnik i sportskih aktivnosti.

- Stvaranje uslova za kvalitetno stalno stručno usavršavanje.

- Otvaranje državnih fakuleta.

- Stvaranje prostornih uslova za boravak i ishranu studenata.

 

KULTURA

- Usvajanje strategije razvoja kulture.

- Depolitizacija i profesionalizacija menadžmenta ustanova kulture.

- Podrška savremenom stvaralaštvu.

- Osnivanje gradske galerije.

- Osnivanje profesionalne pozorišne scene

- Proširenje kulturnih aktivnosti na seoska područja.

- Jačanje saradnje institucija kulture i obrazovanja.

- Razvoj efikasnijih modela finansranja kulture.

 

TURIZAM

- Razvoj turističkih potencijala sa težištem na kulturi i prirodnom okruženju.

- Korišćenje potencijala koje će da pruži šire okruženje brane Stubo-Rovni.

- Izgradnja turističke infrastrukture.

- Postavljanje turističke signalizacije.

- Sprovođenje efikasnih mera turističke promocije.

 

SPORT

- Podrška dinamičnom razvoju školskog sporta i stvaranje uslova za relizaciju letnjih sportskih kampova.

- Konačno rešavanje problema zatvorenog bazena.

- Rešavanje problema hale sportove.

- Definisanje kriterijuma za finasiranje vrhunskih sportista.

 

POLjOPRIVREDA

- Podrška razvoju specijalizovanih zadruga.

- Poljoprivredne stručne službe pod lokalnom nadležnošću.

- Poljoprivredne subvencije pod lokalnom nadležnošću.

- Proizvodnja zdrave hrane.

- Razvoj seoskog turizma.

 

EKOLOGIJA

- Zaštita prirodnih vrednosti Valjevskog kraja, uz akcenat na reci Gradac i Valjevskim planinama.

- Smanjenje nivoa zagađenosti u gradskom području.

- Pooštravanje kaznene politike protiv zagađivača.

- Uvođenje sistema upravljanja otpadom.

- Konačna izgradnja regionalne deponije.