VALJEVO IZNAD PROSEKA

Dokument
VALJEVO IZNAD PROSEKA
je nastao 1995. godine.

U tom dokumentu Pokret za Valjevo je izneo viziju budućeg razvoja našega grada, za narednih 25 godine. I pored toga što je od tada prošlo punih 17 godina, i što su naše ideje mnogi prepisvajali, sprovodili i prikazivali kao svoje, puno toga je ostalo neostvareno, tako da je u svojim osnovama vizija VALJEVA IZNAD PROSEKA aktuelna i danas.

U čvrstom ubeđenju da nastavak realizacije tih vizija može da našem gradu obezbedi brži razvoj i prosperitet, najbitnije segmente VALJEVA IZNAD PROSEKA Vam predstavljamo ponovo, u integralnoj verziji.

Ovaj dokument je ujedno i naš program iza čijih osnova (izuzev opštih elemenata, koji nisu vezani za naš grad, već za granice i naziv države u kojoj živimo) i danas stojimo, od koga ne odustajemo ni sada ni u buduće, prihvatajući potrebu za obogaćivanjem njegovog kvaliteta, shodno postignutom aktuelnom razvoju našeg okruženja.

Dalja razrada, modernizacija, a što je najvažnije, i realizacija iznetih programskih smernica, moguća je samo udruženim snagama svih sugrađana, svih Valjevaca koji hoće i mogu, koji imaju znanja, snage, ljubavi i entuzijazma da rade za dobrobit našega grada, i dobrobit pokolenja.

- UVOD

- URBANI RAZVOJ VALJEVA

- OPŠTINSKA UPRAVA

- JAVNA BEZBEDNOST

- ZAŠTITA PRIRODNIH BOGATSTAVA

- ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

- ŠKOLSTVO

- KULTURA

 

- VALJEVSKI TOKOVI KULTURE

 

- SPORT I REKREACIJA

 

- VALJEVCI NOVE GENERACIJE

 

- JAVNO INFORMISANJE

 

- INDUSTRIJA

 

- POLJOPRIVREDA

 

- TRGOVINA

 

- TURIZAM

 

- LOV I LOVNA PRIVREDA

 

- SAOBRAĆAJ

 

- VEZA SA SVETOM
* u narednom periodu dodavaćemo i preostale segmente programa