Inicijativa Pokreta za Valjevo

Štampa PDF

Pokret za Valjevo je još sredinom avgusta tražio da se kao tačka dnevnog reda uvrsti i izmena sadašnjeg poslovnika jer se pokazalo da on onemogućava uspešan i efikasan rad Skupštine o čemu je dostavio i pisani predlog Predsedniku Skupštine.