Odluke izvršnog odbora

Štampa PDF

Na sastanku održanom 14.oktobra 2013.godine, Izvršni odbor Pokreta za Valjevo doneo je odluku da se daju sledeći predlozi kao dopuna razradi Programske deklaracije u smeru koncipriranja razvoja grada Valjeva u 2014.godini

1.Predlog realizacije Programa energetske efikasnosti za grad Valjevo, prvenstveno za zonu predviđenu za toplifikaciju

2.Predlog projekta za oblast poljoprivrede

3.Predlog o nameni kasarne Kadinjača i Zgrade komande u budućnosti

4.Prelog o postavci murala sa stihovima Matije Bećkovića na zgradu suda.

5.Predlog o pravljenju preduslova za formiranje industrijske zone-parka na mestu Stefila, Jablanice i Srbijanke