Redovna skupština

Štampa PDF

Poštovana - i,

Pozivamo Vas da učestvujete u radu redovne Skupštine Pokreta za Valjevo, koja će se održati u subotu, 09. Juna 2012. sa početkom u 11 časova, u velikoj sali Skupštine grada.

Protokol:

Dolazak i prijava učesnika na Skupštinu Pokreta za Valjevo

11:00  do 11:30

Otvaranje svečanog dela Skupštine, pozdravna reč Predsednika Pokreta za Valjevo

11: 30 do 12:15

Obraćanje gostiju i novinara

12: 15 do 12:45

Pauza – koktel

12:45 do 13:15

Radni deo:

Dnevni red

Izbor radnog Predsedništva i verifikacija kvoruma

Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine

Izveštaj o radu Izvršnog odbora (Predsednik IO)

Finansijski izveštaj za prethodnu godinu (Predsednik UO)

Izveštaj o radu Pokreta za Valjevo (Predsednik Pokreta za Valjevo)

Izmene i dopune Statuta Pokreta za Valjevo

Verifikacija novih članova Izvršnog odbora

Plan rada u narednom periodu do sledeće Skupštine

Razno

 

S` poštovanjem,

POKRET ZA VALjEVO