OСНИВАЧКА СКУПШТИНА ПОКРЕТА ЗА ВАЉЕВО 2.СЕПТЕМБРА 1990.ГОДИНЕ

Štampa PDF

 

НОВА ДЕМОКРАТИЈА - ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО ОСНИВАЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

 

ВАЉЕВЦИ И ПРИЈАТЕЉИ 'ВАЉЕВСКОГ КРАЈА ОСНИВАЈУ ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО - ПОЛИТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ СВИХ ГРАЂАНА, ВОЉНИХ ДА СВОЈЕ СПОСОБНОСТИ, ЗНАЊА, СРЕДСТВА И ВРЕМЕ ПОСВЕТЕ УКУПНОМ БЛАГОСТАЊУ ВАЉЕВА И ВАЉЕВСКОГ КРАЈА. СВЕСНИ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕД НАРОДОМ И ИСТОРИЈОМ УДРУЖУЈЕМО СЕ У ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОКРЕТ) КАКО БИ ДОПРИНОСИЛИ УПОЗНАВАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И НЕГОВАЊУ СВИХ ИСТОРИЈСКИХ, ПРИРОДНИХ, КУЛТУРНИХ И ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ВАЉЕВА И ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, ЧИНЕЋИ ГА ХУМАНИМ, БОГАТИМ ЖИВОТНИМ И РАДНИМ СТАНИШТЕМ ГРАЂАНА РОЂЕНИХ У ЊЕМУ, КАО И СВИХ ОНИХ КОЈИ СУ ГА ЗА ТО ИЗАБРАЛИ.

1. Покрет наставља традицију Клуба дванаесторице, Друштва за улепшавање Ваљева, Удружења ваљеваца и ваљевки (постојало у Београду између два рата) и других појединаца и удружења који су допринели развоју и унапређењу Ваљева и Ваљевског краја. Покрет ће доприносити афирмацији Ваљевског краја и његових ста новника и то тако што ће га изводити у савремени свет и свет доводити у Ваљево.

2. Под Ваљевом подразумевамо историјске крајеве некадашње ваљевске нахије: села и вароши Колубаре, Подгорине, Тамнаве и Качера и венца ваљевских планина, који као кичма спаја његово становнихптво и уоквирује овај простор. Желимо да Ваљево буде модерно градско насеље које ће стално подизати квалитет живље ња. У њему ће слободни, самостални, поносни и предузимљивк људи својим знањем, вештинама и способностима стварати нове економске, културне и духовне вредности на своју корист и понос свог народа. Ваљевски крај замишљамо као простор у коме ће услови живота бити исти у долини и на планини, и у граду и на селу, а вредни и оштроумни земљаци Вука Караџића, Илије Бирчанина Анексе Ненадовића, војводе Мишића, Десанке Максимовић, Хаџи Рувима, Драгоjла Дудића, Бране Петронијевића, владике Николаја и осталих веlикана српског рода, освајати свет најбољом шљивом малином и друшм плодовима ових, богомданих предела. За такав пројекат добробити и лепоте нису довољни само љубав и воља: по требно је повезивати знање, искуство и ентузијазам са природним добрима и културним вредностима.

3. Покрет је неидеолошка и прагматска партија – удружење слободних, самосталних и одговорних пзађана који немају иамеру да усрећују друге, већ да сами решавају своје и заједничке проблеме. Покрет се опредељује за економску и политичку демократију тржишног и вишепартијског тииа, као најмање зло које су људи до данас измислили за решавање својих економских проблема и обезбеђивање привредног просперитета, као и обезбеђење слободе и заштите права и дужности грађанина као основног субјекта политичког живота и система власти.

4. Покрет је за морални и духовни процват српског друштва, у складу са изворним традицијама и вредностима српског народа. Покрет ће радити на интеграцији српског друштва у савремену европску и светску цивилизацију. Морамо pоштовати све наслеђене природне, културне и духовне вредности и одлучно захтевати усклађивање индустријског и технолошког развоја са природом и захтевима здраве човекове средине. Дужност је сваког грађанина да се стара о себи и својој породици и да доприноси општој ствари и заједничким пословима у складу са својом економском снагом и способностима. Покрет ће се борити за хумане односе међу људима и социјалну правду а онима који из било ког разлога не могу да се старају о себи омогућити да добију одговарајућу друштвену и законску заштиту.

5. Покрет се залаже за национална и грађанска помирења и за слогу свих Срба, (изузев доказаних ратних злочинаца и терориста), спремних да дају лични допринос националној обнови и изградњи модерне Србије   - државе политичких слобода, националне равноправности и економског напретка. Борићемо се против сваког отуђења Срба од себе самих, против деоба и раскола у српском наоду и српског народа са другим народима, против свих насилних сеоба, сваког робовања „великим идејама“ у име лепше будућности.'

6. Облици организовања и правила понашања утврдиће се Статутом Покрета. Статут и Програм Покрета саставни су делови ове дскларације. Чланови Покрета могу бити сви пунолетни Ваљевци и пријатељи Ваљевског краја, без обзира на место живљења, националну, верску, расну и политичку припадност, ако прихватајуПрограм и Статут Покрета. Чланови Покрета доприносе финансирању активности и другах трошкова Покрета у складу са својим материјалним могућностима. Чланови Покрета се у свим активностима ангажују према својим личним ставовима и уверењима о сваком конкретном питању.

7. Покрет је локална политичка организација, заинтересована за развој Ваљевског краја и такав развој Србије који ће поштовати историјска јсзгра српске културе, привреде и државности, а који ће омо1у11ити што равномернији развој целокупног подручја Србије како би људи живели, радили, стнарали и били богати и срећни та мо где су се родили.

Покрет је правни следбеиик општинске организације СДСМС - Нова демократија у Ваљеву.

Покрет ће сарађивати, а по потреби и удруживати се, са сличним и сродним политичким организацијама и удружењима грађана.