Programska platforma za 2015. godinu

Štampa PDF


PROGRAMSKA PLATFORMA „POKRETA ZA VALJEVO“

ZA 2015. GODINU

 

KAO ČLANOVI SADAŠNJE KOALICIJE I POTPISNICI KALICIONOG DOGOVORA IZ 2012 GOD. NUDIMO OVAJ PROGRAM ZA REALIZACIJU U 2015.  VAŽNO JE DA NI JEDAN OD NJIH NE OPTEREĆUJE BUDŽET I DA ĆE NJEGOVA REALIZACIJA ZAVISITI SAMO OD AŽURNOSTI I DOBRE VOLJE STRANAKA U KAOLICIJI.


  1. 1. PREUZIMANJE NADLEŽNOSTI NAD PRIRODNIM RESURSIMA PO OSNOVU ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ( SL.GLASNIK

BR. 88/2011 ).

Ovim potezom se dobija znatna materijalna korist uz minimalno proširenje broja zaposlenih. U mogucnosti smo da obezbedimo svu logisticku i strucnu pomoć oko dokumentacije potrebne za dobijanje ovog resora od ministarstva.

 

  1. 2. PRAVLJENJE OD „GALERIJE 34“ GRADSKE GALERIJE UZ STALNU

POSTAVKU FOTO  IZLOŽBE .

Objekat je već godinama van upotrebe i sve više propada. Potrebno je prebaciti nadležnost upravljanja sa Doma omladine na Valjevski Muzej kako bi se efikasno mogao  organizovati  rad galerije kao i njeno restauriranje. Spremni smo da uradimo većinu poslova oko projekata i ostale dokumentacije kao i organizovanje akcija za prikupljanje sredstava.

 

  1. 3. OBRAZOVANJE TRI STALNE KOMISIJE PRI GRADSKOM VEĆU ZA : EKOLOGIJU, TURIZAM I KULTURU

Kako je dosadašnja praksa pokazala u ova tri segmenta društvenih delatnosti nemamo ni jednog stručnjaka u sastavu veća. Pravljenjem komisija dobijamo mišljenje struke u ovim oblastima a samim tim i mogućnost da se sredstva racionalnije i efikasnije koriste. Nudimo pomoć u smislu angažovanja najstručnijih ljudi u sve tri oblasti.

 

  1. 4. PRAVLJENJE NOVOG PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA U SPOTRU.

Evidentno je da je dosadašnji pravilnik prevazidjen i da se nešto mora menjati. Praksa da se podneseni programi ne proveravaju a na osnovu njih se dele sredstva je nedopustiva. Možemo dati vrlo stručne ljude u sastav radne grupe za pravljenje novog pravilnika

 

  1. 5. ORGANIZOVANJE POSETE AGENCIJE „TARA INTERNATIONAL CONSALTING LTD“

Belgjisko – Srpski bračni par koji od nedavno živi u Srbiji je specijalizovan za projekte  medjugranične saradnje  i do sada ih je uspešno realizovano nekoliko desetina. Mislimo da bi vrlo korisno bilo ugostiti ih u Valjevu i od njih čuti na koji način možemo aplicirati za neka sredstva od EU. Možemo preuzeti kompletnu realizaciju ove posete.

 

  1. 6. ZAVRŠETAK RECIKLAŽNOG CENTRA

Jedini način da se prevaziđe sadašnja situacija sa prepunjenom deponijom je hitno završiti ovaj centar i na taj način smanjiti za 70 – 80 % dnevni priliv otpadnog materijala. Na taj način bi se dobilo vreme od par god. za koje bi trebalo iznaći trajno rešenje. Mozemo aktivno pomoći “Vidraku” da odabere pravo tehnološko rešenje kao i organozovanje donatorske konferencije preko koje se može doći do značajog dela sredstava potrebnoh za nabavku separatora.

 

  1. 7. POČETI FAKTURISANJE “EPS-u” ZAUZEĆE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA

Do sada, Grad Valjevo nije nikada računalo i fakturisalo EPS-u ono što većina drugih gradova radi. Po našoj proceni na taj način možemo pokriti najmanje trećinu godišnjih rashoda za javnu rasvetu.

 

  1. 8. SANACIJA KORITA REKE KOLUBARE

Pošto se već izvode radovi treba planirati uređenje dve staze levom i desnom obalom od obilaznice do Pećine. Na levoj strani uraditi pešačku stazu sa klupama za odmor, a na desnoj strani uraditi dve biciklističke staze ( dve trake) zbog bezbednosti. Uz korito posaditi neko ukrasno žbunje ili drveće sa dubokim korenom koje bi štitilo obalu od bujica.

 

  1. 9. NASTAVAK ANGAŽOVANJA NA TRAŽENJU MOGUĆIH REŠENJA ZA USPEŠAN RAD FONDA “KARAMARKOVIĆ

Očekujemo da nam se i ostale stranke koalicije pridruže i daju doprinos svojim predlozima, te stoga tražimo da se u narednih par dana okupimo i izjasnimo o ovoj platformi.