U ORGANIZACIJI POKRETA ZA VALJEVO KINESKA RAZVOJNA BANKA U VALJEVU.

Predstavnici Kineske razvojne banke Wang Yasheng komesar i Deng Cong, zamenik komesara, kao i predstavnici Kineske trgovinske asocijacije za Srbiju GUO XIAO, predsednik, Shen Hong, zamenik direktora i Zhan Kan , sekretar.Oni su razgovaralii sa predstavnicima Valjeva, Šapca, Mionice i Osečine o mogućnostima saradnje. " Naša banka je pre svega fokusirana na energiju i infrastrukturu. već radimo jedan projekat sa Bosnom i nadam se da ćemo postići i neki dogovor u Valjevu. Do sada smo bili u Novom Sadu , raškoj i eo danas u Valjevu.Mi ćemo predstaviti svoj model poslovanja sa posebnim osvrtpom na poljoprivredu i infrastrukturu", rekao je Wang Yasheng.
On objašnjava da je sa njima i predstavnik njihove trgovačke organizaije koji će posebno napraviti osvrt na kupovinu poljoprivrednih proizvoda. Inače dolazak predstavnika ove banke u valjevo inicirao je član veća Aleksandar Vujić . " Već smo kao Pokret za Valjevo dovodili investitore , sada je ovo prilika za vrlo ozbiljne investitore. Ideja je bila da dogovorimo projekat 10 000 junadi za Kinu . To pokušavamo da dogovorimo i da to bude investicija pokrivena od strane ove njihove banke , a preko njihove trgovačke organizacije", objasnio je Vujić.

Programska platforma za 2015. godinu


PROGRAMSKA PLATFORMA „POKRETA ZA VALJEVO“

ZA 2015. GODINU

 

KAO ČLANOVI SADAŠNJE KOALICIJE I POTPISNICI KALICIONOG DOGOVORA IZ 2012 GOD. NUDIMO OVAJ PROGRAM ZA REALIZACIJU U 2015.  VAŽNO JE DA NI JEDAN OD NJIH NE OPTEREĆUJE BUDŽET I DA ĆE NJEGOVA REALIZACIJA ZAVISITI SAMO OD AŽURNOSTI I DOBRE VOLJE STRANAKA U KAOLICIJI.


  1. 1. PREUZIMANJE NADLEŽNOSTI NAD PRIRODNIM RESURSIMA PO OSNOVU ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ( SL.GLASNIK

BR. 88/2011 ).

Ovim potezom se dobija znatna materijalna korist uz minimalno proširenje broja zaposlenih. U mogucnosti smo da obezbedimo svu logisticku i strucnu pomoć oko dokumentacije potrebne za dobijanje ovog resora od ministarstva.

 

  1. 2. PRAVLJENJE OD „GALERIJE 34“ GRADSKE GALERIJE UZ STALNU

POSTAVKU FOTO  IZLOŽBE .

Objekat je već godinama van upotrebe i sve više propada. Potrebno je prebaciti nadležnost upravljanja sa Doma omladine na Valjevski Muzej kako bi se efikasno mogao  organizovati  rad galerije kao i njeno restauriranje. Spremni smo da uradimo većinu poslova oko projekata i ostale dokumentacije kao i organizovanje akcija za prikupljanje sredstava.

 

  1. 3. OBRAZOVANJE TRI STALNE KOMISIJE PRI GRADSKOM VEĆU ZA : EKOLOGIJU, TURIZAM I KULTURU

Kako je dosadašnja praksa pokazala u ova tri segmenta društvenih delatnosti nemamo ni jednog stručnjaka u sastavu veća. Pravljenjem komisija dobijamo mišljenje struke u ovim oblastima a samim tim i mogućnost da se sredstva racionalnije i efikasnije koriste. Nudimo pomoć u smislu angažovanja najstručnijih ljudi u sve tri oblasti.

 

  1. 4. PRAVLJENJE NOVOG PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA U SPOTRU.

Evidentno je da je dosadašnji pravilnik prevazidjen i da se nešto mora menjati. Praksa da se podneseni programi ne proveravaju a na osnovu njih se dele sredstva je nedopustiva. Možemo dati vrlo stručne ljude u sastav radne grupe za pravljenje novog pravilnika

 

  1. 5. ORGANIZOVANJE POSETE AGENCIJE „TARA INTERNATIONAL CONSALTING LTD“

Belgjisko – Srpski bračni par koji od nedavno živi u Srbiji je specijalizovan za projekte  medjugranične saradnje  i do sada ih je uspešno realizovano nekoliko desetina. Mislimo da bi vrlo korisno bilo ugostiti ih u Valjevu i od njih čuti na koji način možemo aplicirati za neka sredstva od EU. Možemo preuzeti kompletnu realizaciju ove posete.

 

  1. 6. ZAVRŠETAK RECIKLAŽNOG CENTRA

Jedini način da se prevaziđe sadašnja situacija sa prepunjenom deponijom je hitno završiti ovaj centar i na taj način smanjiti za 70 – 80 % dnevni priliv otpadnog materijala. Na taj način bi se dobilo vreme od par god. za koje bi trebalo iznaći trajno rešenje. Mozemo aktivno pomoći “Vidraku” da odabere pravo tehnološko rešenje kao i organozovanje donatorske konferencije preko koje se može doći do značajog dela sredstava potrebnoh za nabavku separatora.

 

  1. 7. POČETI FAKTURISANJE “EPS-u” ZAUZEĆE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA

Do sada, Grad Valjevo nije nikada računalo i fakturisalo EPS-u ono što većina drugih gradova radi. Po našoj proceni na taj način možemo pokriti najmanje trećinu godišnjih rashoda za javnu rasvetu.

 

  1. 8. SANACIJA KORITA REKE KOLUBARE

Pošto se već izvode radovi treba planirati uređenje dve staze levom i desnom obalom od obilaznice do Pećine. Na levoj strani uraditi pešačku stazu sa klupama za odmor, a na desnoj strani uraditi dve biciklističke staze ( dve trake) zbog bezbednosti. Uz korito posaditi neko ukrasno žbunje ili drveće sa dubokim korenom koje bi štitilo obalu od bujica.

 

  1. 9. NASTAVAK ANGAŽOVANJA NA TRAŽENJU MOGUĆIH REŠENJA ZA USPEŠAN RAD FONDA “KARAMARKOVIĆ

Očekujemo da nam se i ostale stranke koalicije pridruže i daju doprinos svojim predlozima, te stoga tražimo da se u narednih par dana okupimo i izjasnimo o ovoj platformi.

Pokret za Valjevo nema gospodare

Nakon jučerašnjeg pominjanja u obraćanju medijima funkcionera SNS-a Mihaila Jokića saopštenjem za javnost oglasio se Pokret za Valjevo. Saopštenje prenosimo u celosti.

“Pokret za Valjevo” se tokom više od dvadeset godina svog rada bavio borbom sa problemima u društvu. Uvek kroz institucije i uvek nedvosmisleno. Tako je bilo i kada smo 2013. godine inicirali zakazivanje vanredne sednice Skupštine Grada Valjeva, na kojoj bi se raspravljalo o radu najvišeg i najvažnijeg gradskog organa. Iako je, po nama, i mnogima koje smo konsultovali sve urađeno u skladu sa zakonom, predsednik Skupštine obio je da zakaže traženu sednicu. Obražloženje za nepostupanje po zahtevu bilo je da potpisi nisu validni, odnosno dnevni red koji ih prati. Sada saznajemo da je bilo i nekih drugih “nepravilnosti”. Znači, neko je napravio prekršaj. Neko ko je, navodno falsifikovao nečiji potpies, ili neko ko je mesecima ćutao o takvom saznanju.

Sve to je, na žalost, još jedan od mnogobrojnih dokaza u nizu da se o principijelnosti i doslednosti u politici govori samo kada se kritikuju tuđi postupci. Takođe, rezultati se vrednuju samo po tome ko ih je napravio, a ne po opštem dobru koje donose. Sada, kada je svima jasno da je cilj zakazivanja sednice Skupštine zaista bilo uvođenje preko potrebnog reda, sa čime se tokom sednica i sam predsednik žalio, pre svega kritikujući poslovnik, usledila su nova “objašnjenja”.

Shvatamo da je teško promeniti životne navike i shvatiti da postoje ideje i ljudi koji su iskreni. Teško je komunicirati iskreno i otvoreno, kad navika kaže “Ja tebe vojvodo, ti mene serdare”. Novi zajedljivi napadi na “Pokret za Valjevo” teško da će doneti ikakav benefit u tekućoj kampanji za republički parlament. Mi smo lokalni pokret, trajno opredeljen za borbu da stanovnicima Valjeva i šire okoline bude bar malo bolje u svim segmentima života. Zato i jesmo iskreni, i zato je to i prepoznato na prethodnim izborima,i onima pre njih…

Mi nemamo gospodare, nemamo “drugove odozgo”, koji, kako rekoše krajem prošle godine pojedini odbornici valjevskog parlamenta, mogu da nam narede, šta i kako da radimo. A naređenja ne primamo ni od “drugova odavde”. To odlično zna i aktuelni predsednik Skupštine Grada Valjeva, koji je svedok da su odbornici “Pokreta za Valjevo” imali svoj stav i nisu uvek glasali kao ostatak koalicije. Tako su se ponašali i naši predstavnici u gradskom veću, i tako će se ponašati i ubuduće. Što se tiče ponašanja novozaposlenih, uglavnom nestručnih i samo partijski podobnih, tu očekujemo komentare od onih koji su ih delegirali na određena mesta koja svojim radom finansiraju svi Valjevci.