OСНИВАЧКА СКУПШТИНА ПОКРЕТА ЗА ВАЉЕВО 2.СЕПТЕМБРА 1990.ГОДИНЕ

 

НОВА ДЕМОКРАТИЈА - ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО ОСНИВАЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

 

ВАЉЕВЦИ И ПРИЈАТЕЉИ 'ВАЉЕВСКОГ КРАЈА ОСНИВАЈУ ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО - ПОЛИТИЧКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ СВИХ ГРАЂАНА, ВОЉНИХ ДА СВОЈЕ СПОСОБНОСТИ, ЗНАЊА, СРЕДСТВА И ВРЕМЕ ПОСВЕТЕ УКУПНОМ БЛАГОСТАЊУ ВАЉЕВА И ВАЉЕВСКОГ КРАЈА. СВЕСНИ ОДГОВОРНОСТИ ПРЕД НАРОДОМ И ИСТОРИЈОМ УДРУЖУЈЕМО СЕ У ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПОКРЕТ) КАКО БИ ДОПРИНОСИЛИ УПОЗНАВАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И НЕГОВАЊУ СВИХ ИСТОРИЈСКИХ, ПРИРОДНИХ, КУЛТУРНИХ И ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ВАЉЕВА И ВАЉЕВСКОГ КРАЈА, ЧИНЕЋИ ГА ХУМАНИМ, БОГАТИМ ЖИВОТНИМ И РАДНИМ СТАНИШТЕМ ГРАЂАНА РОЂЕНИХ У ЊЕМУ, КАО И СВИХ ОНИХ КОЈИ СУ ГА ЗА ТО ИЗАБРАЛИ.

1. Покрет наставља традицију Клуба дванаесторице, Друштва за улепшавање Ваљева, Удружења ваљеваца и ваљевки (постојало у Београду између два рата) и других појединаца и удружења који су допринели развоју и унапређењу Ваљева и Ваљевског краја. Покрет ће доприносити афирмацији Ваљевског краја и његових ста новника и то тако што ће га изводити у савремени свет и свет доводити у Ваљево.

2. Под Ваљевом подразумевамо историјске крајеве некадашње ваљевске нахије: села и вароши Колубаре, Подгорине, Тамнаве и Качера и венца ваљевских планина, који као кичма спаја његово становнихптво и уоквирује овај простор. Желимо да Ваљево буде модерно градско насеље које ће стално подизати квалитет живље ња. У њему ће слободни, самостални, поносни и предузимљивк људи својим знањем, вештинама и способностима стварати нове економске, културне и духовне вредности на своју корист и понос свог народа. Ваљевски крај замишљамо као простор у коме ће услови живота бити исти у долини и на планини, и у граду и на селу, а вредни и оштроумни земљаци Вука Караџића, Илије Бирчанина Анексе Ненадовића, војводе Мишића, Десанке Максимовић, Хаџи Рувима, Драгоjла Дудића, Бране Петронијевића, владике Николаја и осталих веlикана српског рода, освајати свет најбољом шљивом малином и друшм плодовима ових, богомданих предела. За такав пројекат добробити и лепоте нису довољни само љубав и воља: по требно је повезивати знање, искуство и ентузијазам са природним добрима и културним вредностима.

3. Покрет је неидеолошка и прагматска партија – удружење слободних, самосталних и одговорних пзађана који немају иамеру да усрећују друге, већ да сами решавају своје и заједничке проблеме. Покрет се опредељује за економску и политичку демократију тржишног и вишепартијског тииа, као најмање зло које су људи до данас измислили за решавање својих економских проблема и обезбеђивање привредног просперитета, као и обезбеђење слободе и заштите права и дужности грађанина као основног субјекта политичког живота и система власти.

4. Покрет је за морални и духовни процват српског друштва, у складу са изворним традицијама и вредностима српског народа. Покрет ће радити на интеграцији српског друштва у савремену европску и светску цивилизацију. Морамо pоштовати све наслеђене природне, културне и духовне вредности и одлучно захтевати усклађивање индустријског и технолошког развоја са природом и захтевима здраве човекове средине. Дужност је сваког грађанина да се стара о себи и својој породици и да доприноси општој ствари и заједничким пословима у складу са својом економском снагом и способностима. Покрет ће се борити за хумане односе међу људима и социјалну правду а онима који из било ког разлога не могу да се старају о себи омогућити да добију одговарајућу друштвену и законску заштиту.

5. Покрет се залаже за национална и грађанска помирења и за слогу свих Срба, (изузев доказаних ратних злочинаца и терориста), спремних да дају лични допринос националној обнови и изградњи модерне Србије   - државе политичких слобода, националне равноправности и економског напретка. Борићемо се против сваког отуђења Срба од себе самих, против деоба и раскола у српском наоду и српског народа са другим народима, против свих насилних сеоба, сваког робовања „великим идејама“ у име лепше будућности.'

6. Облици организовања и правила понашања утврдиће се Статутом Покрета. Статут и Програм Покрета саставни су делови ове дскларације. Чланови Покрета могу бити сви пунолетни Ваљевци и пријатељи Ваљевског краја, без обзира на место живљења, националну, верску, расну и политичку припадност, ако прихватајуПрограм и Статут Покрета. Чланови Покрета доприносе финансирању активности и другах трошкова Покрета у складу са својим материјалним могућностима. Чланови Покрета се у свим активностима ангажују према својим личним ставовима и уверењима о сваком конкретном питању.

7. Покрет је локална политичка организација, заинтересована за развој Ваљевског краја и такав развој Србије који ће поштовати историјска јсзгра српске културе, привреде и државности, а који ће омо1у11ити што равномернији развој целокупног подручја Србије како би људи живели, радили, стнарали и били богати и срећни та мо где су се родили.

Покрет је правни следбеиик општинске организације СДСМС - Нова демократија у Ваљеву.

Покрет ће сарађивати, а по потреби и удруживати се, са сличним и сродним политичким организацијама и удружењима грађана.

ПИСМО ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА ПОВОДОМ ОСНИВАЊА ПОКРЕТА ЗА ВАЉЕВО

 

ОСНИВАЧКОЈ СКУПШТИНИ ПОКРЕТА ЗА ВАЉЕВО


С пажњом сам прочитао вашу Декларацију и обрадовао се

њеном садржају и циљевима. Ваше идеје и ваш Покрет

представљају новину у нашем сиромашном и неспокојном

друштвеном животу.

Хоћу да верујем да ће и други српски градови следити

ваш пример и богатити творачка деловања у цивилизацијском

препороду Србије који је верујем, једини пут у будућност

другачију од прошлости и садашњости.

Ваљево са Мионицом и венцима села у Подгорини,

испод Сувобора,Маљена и Повлена, Колубара и Градац испуниле

су моје романе, па је ваш завичај постао и мој завичај.

Нашем завичају, ја желим добро и напредак, уверен да сте ви

спокојнији и срећнији људи од мојих књижевних јунака,

ваших земљака.

Захваљујем вам се на позиву и желим вам срећан рад.

31.август 1990.                                         Ваш

Београд                                           Добрица Ћосић


ПОЗИВАМО ВАС НА ПРОСЛАВУ 25 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ПОКРЕТА ЗА ВАЉЕВО

ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО – ПРВА ЧЕТВРТ

 

Двадест пет година, пуна четвртина једног века, је прошло од оснивања прве локалне политичке партије у Србији, - Покрета за Ваљево, аутентичне и оригиналне политичке организације грађана Ваљева основане са намером да горућа животна питања грађана и њихови стварни грађански и заједнички локални интереси заузму одговарајуће место у политичкој утакмици тек рођеног политичког плурализма у Југославији и  Србији.

Политичку организацију, Покрет за Ваљево је на почетку септембра 1990 године основала група од преко 100 угледних Ваљеваца, окупљајући се у Ваљеву, на симболичном месту, код обновљене Иловачића воденице на реци Градац, чиме се недвосмислено желело да укаже, да ће  политичка активност Покрета следити традицију грађанаског Ваљева насталу у деветнестом веку која је обележила успешан раст и развој Ваљева и његово прерастање од малене балканаке паланке у градски центар северозападне Србије. Симболичне намере су тада претворене у усвојену политичко-програмску декларацију која је постала угаони камен свих наредних програмских политичких активности и залагања чланова Покрета за Ваљево.

На основу ставова изнетих у овом почетном докумету, четврт века политички активизам Покрета за Ваљево бива усмерен на сталну борбу за бескомпромисно провођење и афирмацију принципа тржишне економије, здравог политичког плурализма и парламентаризма, рационалног и домаћинског газдовања природним и људским ресурсима, очувања и унапређења културне баштине и традиционалних вредности Ваљевског краја, неговању националне, верске и политичке толеранције, развоја културе дијалога и поштовања људских и грађанских права и слобода. Прокламујући оваква начела и залагања Покрет за Ваљево је одмах постао „трну у оку“ многим политичким групацијама заснованим на политиканским идеологијама пробуђеног национализма и  лажног демокртског плурализма, које су смисао политичког организовања виделе у борби за освајање власт по сваку цену, у циљу остварења пре свега личних интереса појединаца и задовољења личних потреба недорасле политичке врхушке. Упркос овим бројним нападима од стране свих носилаца недозрелих и мржњом набијених политикантских идеолигија, како са позиција осионе власти, тако и из каљуге опозиционог роптања, узвишена вредност прокламованих идеја модерног европског друштва, која је истински дубоко укорењеа у људима Покрета за Ваљево, дала је посебу снагу и жилавост Покрету, те способност да постоји, истрајава и опстане на политичкој позорници Ваљева и Србије.,

Од свог настанка 1990 год., дакле пуну четвртину века, Покрет је красило доследно и беспоговорно залагање за бољитак Ваљева и ваљевског краја. Чланови Покрета и његово руководство непрестано су били загледани у будућност која долази, напињући све своје снаге у борби за мир, за победу разума над националном слепилом, за стабилизацију економских токова, за повратак ове земље и нашег Ваљева на места у Европи која им припадају. Своју доследност и истрајност Покрет за Ваљево доказује и данас. нудећи свој аутетичан и стваралаштвом надахнут програм и визију Ваљева у непосредној будуђности ослоњену на идеју Ваљева изнад просека земље Србије, Ваљева као стецишта и жаришта нових струјања у економском, културном, друштвеном животу његових грађана која дају замах и полет свеукупном развоју града и животног просперитета његових грађана.

. Ваљево изнад просека,  је скуп свих оних паметних иницијатива и племенитих визија ваљеваца, довољно храбрих да се у ово погубно време ухвате у коштац са највећом невољом србског народа – малодушношћу, безнађем  и очајањем. Визије изнад просечног Ваљева, нуде самоуверену веру у будућност, стваралачки оптимизам, наду и чврсту решеност да ћемо у Ваљеву дочекати боље сутра.

За боље сутра, Покрет за Ваљево је, као гарант испуњења својих визионарских програма, нуди највреднији људски потенцијал и ставља га у службу Ваљева и његових грађана. Претешко бреме друштвених промена и друштвено економског препорода читаве землље Србије а сами тим и ваљевског краја који је сада спуштен на доње лествице друштвеног развоја наше земље, позива све добронмерне и људе који воле свој град а посебно наше Ваљево на истрајно ангажовање и улагање максималних напора да се у непосредној будућности да све од себе за бољитак свих грађана Ваљевског краја.

Долазеће време, време које је пред нама, препуно је озбиљних изазова и великих радних и стваралачких захтева. Чланови Покрета за Ваљево, њихови симпатизери и поштоваоци дубоко су свесни величнине постављеног им захтева, спремно хрле у сусрет будућем великом задатку,  пружају руку изазову који намеће потреба за поновним успоном Ваљева и Србије. Спремни на лично жртвовање, опредељени су и на самопрегорно ангажовање у интересу бољег и срећније будућности сваког нашег грађанина.

Они такође, пружају руку свима, добронамерним и спремним да служи своме народу, да учине све да се на просторима земље Србије и нашег Ваљева почне нормално живети.

Живети као сав нормалан свет, највиши је захтев који постављамо себи и другима.

Живети у међусобном разумевању, сарадњи, солидарности, живети у суживоту различитости, идеја, схватања, веровања, искустава.

Успешно живети и успешно радити, доприности себи и друштву, то је циљ за који се данас Покрет за Ваљево свим својим снагама залаже и за чије остварење пружа своју руку.

Тако идеја локалне партије,  идеја Покрета за Ваљево, утемељује своју виталност и чврстину и настављајући своју политичку грађанску борбу за лепше и срећније Ваљево,  и крчи пут ка свом трајном опстајању у читавом наредном веку.

За бољи живот, за боље Ваљево, - ево руке!